جستجو
برنامه سال 94

به نام خدا

 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی

برنامه عملیاتی سال 1394

 

تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی    تلفن021-22718021       فکس:021-22749221     www.lasernet.ir

مقدمه

هسته اولیه تشکیل شبکه ملی تحقیقات لیزر در پزشکی با توجه به پشتوانه تحقیقاتی موجود و سالهای تجربه عده ای از محققین و متخصصین حوزه تحقیقات شبکه لیزر پزشکی کشور و با توجه به اسناد بالادستی، برنامه پنجم توسعه و نقشه راه سلامت کشور در سال1392 شکل گرفت. با ایجاد این شبکه فاصله مراکز تحقیقاتی و مراکز تشخیصی و درمانی و نیازهای اولویت دار کشوری از هر جهت کم شده تا از توان تحقیقاتی موجود بتوان حداکثر استفاده را نموده و امکان ارتباط هدفمند با موسسات داخل و خارج کشور در این راستا فراهم شده و همکاری و هم افزایی بیشتری بین محققین کشور در این حوزه بوجود آید.

تقویت و ایجاد زیر ساختهای لازم تحقیقاتی، ضرورت دیگر تشکیل شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی کشور بود که در تاریخ     12/4/ 1392    این آرمان جنبه عملیاتی و اجرائی پیدا نموده و نهایتاً شبکه تحقیقات لیزر پزشکی کشور با ابلاغ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسماً آغاز به کار نمود. در همین راستا تلاش می نمائیم تا با همکاری و مشارکت اعضای محترم شورای راهبردی و دیگر مراکز تحقیقاتی عضو شبکه بستر لازم را برای شناسایی ، ساماندهی ، توانمند سازی ، توسعه ، مدیریت و راهبری ظرفیتهای دانش و فناوری ، تجاری سازی دانش بومی ، تولید ، واردات ، تجارت و کاربری لیزر در سطح کشور و توسعه همکاریهای سازمان یافته در بین نهادهای ذینفع زمینه وصول به اهداف نقشه راه لیزر پزشکی را فراهم آوریم .

 

دکتر محمد رضا رزاقی

ریاست شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی وزارت بهداشت

چشم انداز:  دسترسی و بهره مندی کلیه بیماران عزیز کشورمان از بالاترین فناوریهای لیزر پزشکی مبتنی بر توسعه دانش بومی لیزر پزشکی ، استقرار استاندارهای تولید ، واردات ، تجارت و کاربری ، استفاده کارآمد و اثر بخش از کلیه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل علمی ، پژوهشی ، تولیدی و تجاری کشور ، کسب مرجعیت علمی و تحقیقاتی و خدمات لیزر در منطقه ،  توسعه تولید بومی و حضور فعالانه در حوزه تجارت لیزر پزشکی در جهان

ماموریت: این شبکه در جهت شناسایی ، ساماندهی ، توانمند سازی ، توسعه ، مدیریت و راهبری ظرفیتهای دانش و فناوری ، تجاری سازی دانش بومی ، تولید ، واردات ، تجارت و کاربری لیزر در سطح کشور و توسعه همکاریهای سازمان یافته در بین نهادهای ذینفع در راستای اهداف نقشه راه لیزر پزشکی تشکیل شده است.

اهداف اختصاصی :

v     توسعه ظرفیتهای ملی آموزش ، دانش و فناوری ، تجاری سازی دانش بومی ، تولید ، واردات ، تجارت و کاربری لیزر در سطح کشور

v     در اختیار داشتن و ایجاد دسترسی به آخرین اطلاعات و یافته های لیزر پزشکی در کشور ، منطقه و جهان اعم از فناوری ، تولید ، تجارت و کاربرد و ....

v     توسعه همکاری بین محققین، مراکز تحقیقاتی، هیاتهای بورد ، انجمنها ، تولید کنندگان ، تجار و کاربران و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط

v     مدیریت و راهبری مطلوب آموزش ، تحقیقات ، تولید ، صادرات ، واردات ، تجارت و مداخلات سازمانهای عضو بر اساس اهداف شبکه و نیاز گروههای هدف

v     تعیین و استقرار استاندارها و اولویت های تحقیقاتی و اجرایی ملی و کلان در راستای اهداف شبکه و نیازهای گروه هدف در کلیه سازمانها و نهادهای عضو شبکه

v     توسعه حمایت ، توانمد سازی و ظرفیت سازی  مراکز علمی ، تحقیقاتی ، تولیدی ، درمانی و تجاری در جهت اهداف شبکه و نیازهای گروه هدف

v     ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات از طریق استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع، امکانات و تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو شبکه

v     استقرار راهنماهای بالینی در مراکز ارائه خدمات علمی ، تشخیصی و درمانی

v     بهبود دسترسی بیماران به خدمات مطلوب درمانی و تخصصی

 

آنالیز وضع موجود (SWOT)

 

·        نقاط قوت

ü      در اختیار داشتن اساتید برجسته علوم فیزیک لیزر

ü      در اختیار داشتن و دسترسی به گروههای بالینی

ü      دانش بالای فیزیک لیزر در میان اعضا

 

 

·        فرصتها

ü      حمیت و حمایت معاونت تحقیقات

ü      بهبود سیاستهای ملی به ویژه در معاونت علمی ریاست جمهوری

ü      استقبال فعالان حوزه تجارت لیزر

 

·        نقاط ضعف

ü      کمبود تجربه در زمینه مدلهای تولید

ü      کمبود تجربه در زمینه کار تیمی و شبکه ای

ü      عدم شکل گیری شرکتهای دانش بنیان 

 

 

·        تهدیدها

ü      فرایندهای مبهم حمایتهای اداری و مالی

ü      منابع تسهیلاتی با گردش کار بسیار دشوار

ü      ورود پر سرعت تجهیزات خارجی و واردات

 

 

 

برنامه های عملیاتی شبکه در سال 1394 مبتنی بر  نقشه جامع اولویت های ملی آموزشی، تحقیقاتی، حمایتی، صنعتی، پیشگیری، درمان

1.        تقویت دبیرخانه شبکه ، سایت ، تولید مستندات پایه شامل تهیه بوکلت ، تهیه بروشور و دیگر اقلام تبلیغاتی شبکه

2.       برگزاری مستمر جلسات شورای راهبردی و تشکیل مستمر جلسات به منظور بررسی و تصویب و نظارت بر برنامه ها و مداخلات شبکه مبتنی بر اهداف تشکیل شبکه

3.      ثبت ملی اطلاعات محققین، مراکز تحقیقاتی، مراکز آموزشی ، انجمنها ، تولید کنندگان ، صادرات و واردات ، تجهیزات موجود ، تجار و کاربران

4.       جمع آوری  ظرفیتهای جامعه در حوزه محققین، مراکز تحقیقاتی، هیاتهای بورد ، انجمنها ، تولید کنندگان ، صادرکنندگان و وارد کنندگان ، تجار و کاربران

5.      تقویت ساختار و گردش کار داخلی شبکه ، جلب مشارکت ذینفعان ، عضو گیری و افزایش دایره اعضای شبکه و اتصال به شبکه های جهانی

6.       آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی مراکز علمی ، تحقیقاتی ، اساتید ، دانشجویان ، کاربران و عموم جامعه در حوزه لیزر پزشکی

7.      پیگیری پروژه های بین بخشی کلان ، انتشار نتایج و تلاش برای استقرار نتایج حاصله

8.      تدوین راهنمای بالینی و استقرار آن در کشور به مراجع تصمیم گیری

9.       جلب و توسعه حمایت ها در جهت توسعه دانش بومی و تولید ملی

10.     تولید دانش و فناوری بومی لیزر در پزشکی ، تجاری سازی دانش ، توسعه تولید و تجارت داخلی لیزر پزشکی

11.     تصویب برنامه ها و تامین اعتبار، فراخوانی طرح ها ، بررسی طرح های ارسال شده

12.    ادامه  نشست های تخصصی با صاحبان صنایع لیزر، شرکتهای فعال در زمینه تولید ، واردات و تجارت لیزر

13.   برگزاری جلسات رایزنی و تخصصی با ذینفعان شبکه

14.    تولید کتب و مستندات علمی شامل سری کتاب هایی با موضوع لیزر در رشته های مختلف لیزر پزشکی

15.   انتشار 4 شماره مجله علمی لیزر پزشکی با مشارکت اساتید داخلی و خارجی و نمایه کردن مجله در بانک های اطلاعاتی بین المللی

16.    برگزاری نشست خبری با رسانه های فعال در زمینه پزشکی و  اطلاع رسانی به عموم جامعه و گروههای هدف

17.   حمایت از پژوهشهای کاربردی به منظور تولید شواهد مورد نیاز در توسعه دانش بومی لیزر پزشکی

18.   برگزاری بزرگترین مجمع علمی لیزر پزشکی کشور با مشارکت انجمن لیزر پزشکی ایران در قالب دومین کنگره تازه های لیزر در سال 1394

19.    برگزاری کارگاه های مهارت حرفه ای کاربرد لیزر در رشته های مختلف طب ، کارگاه لیزر در ارولوژی ، لیزر در درد ، لیزر در فیزیوتراپی و طب فیزیکی ، لیزر تراپی در دندانپزشکی با مشارکت قطب آموزشی لیزر و کارگروه لیزر در نظام پزشکی

20.    تدوین پروتکل فلوشیپ لیزرتراپی در دندانپزشکی با مشارکت قطب آموزشی لیزر و کارگروه لیزر در نظام پزشکی

21.    اجرای کارگاه آموزشی لیزر تراپی در درماتولوژی با مشارکت انجمن پوست و انجمن لیزر ویژه متخصصین پوست

22.   اتمام پروژه آینده نگاری، تدوین سیاستهای ملی ، تصمیم سازی و مدیریت و راهبری ظرفیتهای ملی مبتنی بر اهداف شبکه

23.  اتمام پروژه تدوین پروتکل ادغام مبانی لیزر در آموزش گروههای پزشکی

24.   اتمام پروژه تدوین استانداردهای ملی لیزر در پزشکی

25.  اتمام پروژه ارزیابی وضعیت موجود کشور در زمینه تولید و بازار

26.   اتمام پروژه تدوین نقشه پژوهشی 5 ساله لیزر در پزشکی

 

 

 

 

 

فرم 1: ليست برنامه‌های عملياتي شبکه به ترتيب اولويت در سال 1393

 

نام شبکه تحقیقاتی:  شبکه ملی تحقیقات لیزر در پزشکی

ردیف

برنامه

عنوان برنامه‌عملیاتی

سال شروع و پايان برنامه

کل بودجه برنامه

(ميليون ريال)

بودجه درخواستي از معاونت

اعتبار از ساير سازمانها (ميليون ريال)

اعتبار درخواستي از معاونت تحقيقات 94

(ميليون ريال )

1

توسعه دبيرخانه شبکه و زیرساختهای اطلاعاتي و ارتباطي

94 - 93

1000

500

500

300

2

تدوین پروتکل ادغام مبانی لیزر در آموزش گروههای پزشکی

94-93

1000

800

200

500

3

تدوین استانداردهای ملی لیزر در پزشکی

94-93

1500

750

750

500

4

ارزیابی وضعیت موجود کشور در زمینه تولید و بازار

94-93

1000

800

200

550

5

تدوین نقشه پژوهشی 5 ساله لیزر در پزشکی

94-93

1000

800

200

300

 

جمع کل

 

5500

3650

1850

2150

 

 

فرم2 :فرم تدوين هدف کمی سالیانه شبکه در سال 1393

ردیف

عنوان برنامه

عنوان هدف کمی سالانه

عنوان شاخص

مقدار شاخص ابتداي سال 93

مقدار شاخص در انتهای سال 93

مقدار شاخص در پایان اجرای برنامه

 

 

1

توسعه دبيرخانه شبکه و زیرساختهای اطلاعاتي و ارتباطي

تبادل اطلاعات بيش از 50%

درصد

10

50

100

 

2

تدوین پروتکل ادغام مبانی لیزر در آموزش پزشکی

درصد

درصد تدوین

صفر

50

100

 

3

تدوین استانداردهای ملی لیزر در پزشکی

درصد

درصد تدوین

صفر

50

100

 

4

ارزیابی وضعیت موجود کشور در زمینه تولید و بازار

درصد

درصد تدوین

صفر

50

100

 

5

تدوین نقشه پژوهشی 5 ساله لیزر در پزشکی

درصد

درصد تدوین

صفر

50

100

فرم3: فرم تدوين پروژه/ فعالیت‌های برنامه‌عملیاتی شبکه

برنامه ‌عملیاتی شماره 1

1-  توسعه دبيرخانه شبکه و زیرساختهای اطلاعاتي و ارتباطي

عنوان پروژه/فعالیت

تاریخ شروع

تاريخ اتمام

اقدامات

سهم فعالیت از برنامه (درصد)

نام مرکز تحقیقاتی مسئول

هزينه در سال 1393  ميليون ريال

1.       فعال سازی دبیرخانه شبکه و توسعه ان به منظور پاسخگویی به هنگام به اعضا ، پژوهشگران و گروههای هدف

1393

1394

1.       تامین مکان شبکه و امکانات ارتباطی

2.       تامین نیروی انسانی لازم

3.       انتصاب دبیر علمی و اجرایی شبکه

20

دبیرخانه شبکه

200

2.      راه اندازی و توسعه وب سایت شبکه به عنوان مهمترین عامل توسعه ارتباطات و شبکه

 

1393

1394

4.       تهيه نرم افزار  و تعيين مسول وب سايت شبکه

5.       بارگزاري و به روز رساني اطلاعات مورد نیاز

6.       اطلاع رسانی به اعضا در خصوص راه اندازی

7.       پایش سایت و انجام اصلاحات مورد نیاز

8.       ترجمه و بارگزاري مطالب به زبان انگليسي

20

دبیرخانه شبکه

50

3.      انتشار ژورنال علمی شبکه

(4 خبرنامه در سال) که بالغ بر 150 میلیون تومان هزینه دارد و الباقی از محلهای دیگر تامین میشود

1393

1394

9.       تعيين هيات تحريريه

10.    برنامه ريزي جهت عقد قرار داد انتشارات ژورنال

11.    اطلاع رسانی و جذب مقالات داخلی و خارجی

12.    انتشار ژورنال و ارسال به اعضا در فضای مجازی

13.    انتشار ژورنال بصورت کاغذی در حد محدود

20

دبیرخانه شبکه

50

4.      توسعه کیفی و کمی اعضای شبکه

1393

1394

14.    برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی هدف

15.    برقراری ارتباط با سازمانهای دولتی و غیر دولتی

16.    جذب گروههای هدف به عنوان اعضای شبکه 

20

دبیرخانه شبکه

-

5.      برگزاري نشستهای تخصصی ، سمينارها و کنگره ها

1393

1394

17.    برگزاری مستمر کمیته راهبردی شبکه

18.    برگزاری سالیانه اجلاس اعضای شبکه

19.    برگزاری کنگره سالیانه شبکه لیزر پزشکی

20

دبیرخانه شبکه

200

جمع

 

 

 

100%

 

500

فرم3: فرم تدوين پروژه/ فعالیت‌های برنامه‌عملیاتی شبکه

برنامه ‌عملیاتی شماره  2

2 -  تدوین پروتکل ادغام مبانی لیزر در آموزش گروههای پزشکی

عنوان پروژه/فعالیت

تاریخ شروع

تاريخ اتمام

اقدامات

سهم پروژه از برنامه

(درصد)

نام سازمان/فرد مسئول انجام فعالیت

هزينه در سال 1393 (ميليون ريال)

پروژه 1:تبیین جایگاه اموزش لیزر در مجامع علمی بین المللی معتبروبررسی حیطه فعالیت درمانی کاربران لیزر در گروههای درمانی مختلف

مهر ماه 1393

اسفند ماه 1393

اقدام 1:جستجو در منابع بین المللی و رصد مراکز فعال جهانی

اقدام 2:مذاکره با فعالان عرصه و کسب مشورت از انها در زمینه اموزش و حیطه های درمانی

اقدام3:تدوین مکتوب و نتیجه گیری کلی وضعیت فعلی

30%

مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی شهید بهشتی یا مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی و پژوهشکده پرتو و موج  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

-

پروژه 2: بررسی وضعیت آموزش لیزرو زمینه های فعالیت گروههای درمانی در مجامع علمی و دانشگاهی کشور

فروردین ماه 1394

شهریور ماه 1394

 

اقدام 1:جستجو در منابع داخلی و رصد مراکز فعال در داخل کشور

اقدام 2:مذاکره با فعالان عرصه و کسب مشورت از انها در زمینه اموزش و حیطه های درمانی

اقدام3:تدوین مکتوب و نتیجه گیری کلی وضعیت فعلی

20%

مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی شهید بهشتی یامرکز تحقیقات لیزر در پزشکی (مصوب درون سازمانی)  پژوهشکده پرتو و موج  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

200

پروژه 3:تطبیق اموزش لیزر در پزشکی کشور با مجامع بین المللی و تصویر دور نمای اموزشی دانش فوق برای ده سال اینده و همچنین حیطه بندی امور درمانی برای گروههای درمانی مختلف

مهر ماه 1394

اسفند ماه 1394

اقدام 1:تطبیق اموزش جهانی با اموزش داخلی و تدوین اموزش بومی شده با چشم انداز ده ساله

اقدام 2 :پیش بینی دوره های کوتاه مدت و دراز مدت با دور نمای ده ساله

اقدام 3: تدوین خطوط قرمز و حیطه های درمانی با عنایت به دوره های اموزشی برای گروه های مختلف درمانی علوم پزشکی کشور

50%

مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی شهید بهشتی یامرکز تحقیقات لیزر در پزشکی (مصوب درون سازمانی)  پژوهشکده پرتو و موج  دانشگاه علوم پزشکی ارتش

300

جمع

 

 

 

100

 

500

 

فرم3: فرم تدوين پروژه/ فعالیت‌های برنامه‌عملیاتی شبکه

برنامه‌عملیاتی شماره  - 3

3 - تدوین استانداردهای ملی لیزر در پزشکی

عنوان پروژه/فعالیت

تاریخ شروع

تاريخ اتمام

اقدامات

سهم پروژه از برنامه

(درصد)

نام سازمان/فرد مسئول

هزينه در سال 1393 (ميليون ريال)

 1. تشکیل کمیته استاندارد در شبکه لیزر و اخذ مجوزهای لازم از سازمان استاندارد در این خصوص

شروع 93

 

پایان 93

اقدام 1: شناسایی افراد

اقدام 2:صدور ابلاغ

اقدام3:تشکیل جلسات

20

 

-

 1. شناسایی و تدوین استانداردهای موجود در زمینه  واردات و ساخت لیزرهای پزشکی

شروع 93

پایان 93

اقدام 1:تعیین محورها

اقدام 2:توزیع کار

اقدام3:جمعبندی

30

 

-

 1. نگارش استانداردهای مربوط به   واردات و ساخت لیزرهای پزشکی

شروع 93

پایان 94

سفارش نگارش

10

 

200

 1. نگارش استانداردهای مربوط به استفاده کنندگان از لیزرهای پزشکی

شروع 93

پایان 94

سفارش نگارش

10

 

200

 1. نگارش استانداردهای مربوط به محیط استفاده از لیزرهای پزشکی

شروع 93

پایان 94

سفارش نگارش

10

 

200

 1. پیاده سازی این استانداردها در کلینیک لیزر شهدای تجریش به عنوان پایلوت

شروع 94

پایان 94

تعیین بخش

توافقات اولیه

اجرا و پایش

10

 

150

 1. پیشنهاد  به اداره کل تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت  برای اجرا

شروع 94

پایان 94

مکاتبه

10

 

-

جمع

 

 

 

100

 

750

 

 

فرم3: فرم تدوين پروژه/ فعالیت‌های برنامه‌عملیاتی شبکه

برنامه ‌عملیاتی شماره  4

 4 - ارزیابی وضعیت موجود کشور در زمینه تولید و بازار

عنوان پروژه/فعالیت

تاریخ شروع

تاريخ اتمام

اقدامات

سهم پروژه از برنامه

(درصد)

نام سازمان/فرد مسئول انجام فعالیت

هزينه در سال 1393 (ميليون ريال)

 1. بررسی وضعیت لیزرهای وارد شده

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

اداره کل تجهیزات

150

 1. بررسی وضعیت لیزرهای داخلی و تولیدی

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

مرکز تحقیقات لیزر

50

 1. بررسی وضعیت کاربران لیزرهای پزشکی

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

انجمن لیزر

150

 1. بررسی تعرفه ها ابلاغی و اعمال شده

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

معاونت درمان

50

 1. بررسی اینده نگاری مصرف و کاربرد لیزر

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

موسسه ملی تحقیقات سلامت

100

جمع

 

 

 

100

 

500

 

فرم3: فرم تدوين پروژه/ فعالیت‌های برنامه‌عملیاتی شبکه

برنامه ‌عملیاتی شماره  5

5 - تدوین نقشه پژوهشی 5 ساله لیزر در پزشکی

عنوان پروژه/فعالیت

تاریخ شروع

تاريخ اتمام

اقدامات

سهم پروژه از برنامه

(درصد)

نام سازمان/فرد مسئول انجام فعالیت

هزينه در سال 1393 (ميليون ريال)

 1. بررسی وضعیت موجود کشور در حیطه های آموزش و پژوهش و بازار و خدمات

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

مرکز تحقیقات لیزر

100

 1. بررسی وضعیت موجود در جهان از جهت آموزش و پژوهش و بازار و خدمات

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

انجمن لیزر

100

 1. تدوین اهداف ملی بر اساس تجمیع و تحلیل دیدگاهای ذینفعان

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

پژوهشگر حقیقی

100

 1. بررسی نیازهای آینده در حیطه های آموزش و پژوهش و بازار و خدمات

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

موسسه ملی تحقیقات سلامت

100

 1. جمعبندی مستندات و نگارش نهایی نقشه راه بر اساس 4 پروژه فوق

93

94

تشکیل تیم

تعیین اهداف

اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20

پژوهشگر حقیقی

100

جمع

 

 

 

100

 

500

 

   دانلود : برنامه__سال_1394__.pdf           حجم فایل 438 KB
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2762
 بازدید امروز : 53
 کل بازدید : 837596
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2656
آدرس
میدان تجریش ، بیمارستان شهدای تجریش
اطلاعات تماس
021-22718021